Các hình thức đầu tư quốc tế

Chủ đầu tư - Không trực tiếp tham gia điều hành Số vốn - Bị khống chế Đầu tư dưới hình thức tiền tệ Hình thức đa dạng: trái phiếu, cổ phiếu, quyền chọn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC