Các hình thức tổ chức sản xuất Nông nghiệp hiện nay và xu hướng sản xuất trong nền kinh tế hiện nay

Khái niệm : Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất cơ sỡ trong nông , lâm và thủy sản với mục đích chủ yếu là sản xuất hàng hoá có quy mô ruộng đất và các yếu tố sản xuất đủ lớn có trình độ kỷ thuật cao, tổ chức và quản lý tiến bộ 2. Đặc trưng : + Kinh doanh sản xuất nông sản phẩm trên thị trường + Chủ trang trại là chủ kinh tế cá thể + Quy mô sản xuất của trang trại rất lớn + Chủ trang trại là người có ý chí, có năng lực tổ chức quản lý, có kiến thức và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp có hiểu biết về kinh doanh trên thị trường nông nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC