Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội

Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam có quá trình hình thành và phát triển lâu năm.Cùng với sự hội nhập của nền kinh tế nước nhà NHNo&PTNT Việt Nam( Agribank ) đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được thành quả nhất định cao trong các hoạt động kinh doanh của mình. Agribank Nam Hà Nội là 1 chi nhánh của Agribank trên địa bàn Hà Nội.Được ra đời tương đối muộn nhưng bằng sự nỗ lực của mình Agribank Nam Hà Nội đã dần trở thành chi nhánh hoạt động có hiệu quả nhất trên địa bàn Hà Nội góp phần thúc đẩy sự phát triển của Agirbank nói riêng và nền kinh tế nói chung. Trong quá trình thực tập vừa qua em có điều kiện được thực tập tại Agribank Nam Hà Nội được tiếp cận với các hoatj động của Agribank Nam Hà Nội.Đây là bản Báo cáo thực tập tổng hợp về NHNo&PTNT Nam Hà Nội.Bản báo cáo bao gồm 4 phần: Phần 1: Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội Phần 2: Cơ cấu tổ chức,nhiệm vụ chức năng của các phòng ban Phần 3: Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội Phần 4:Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh những năm gần đây

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC