Các kỹ năng quản lý xung đột

Trong lịch sử, mọi người thường đánh giá thấp việc lên kế hoạch, chi phí, thời gian và khó nhọc cần thiết để triển khai và thực hiện một dự án lớn. Theo báo cáo OS Standish roup năm 2001, 40% các dự án NTT bị huỷ bỏ trước khi hoàn thành, 33% gặp bất lợi do ảnh hưởng bởi chi phí và vượt thời gian hoặc thay đổi trong phạm vi, và trung bình, 52,7% sẽ chi phí 189% so với dự toán ban đầu. hẳng ngạc nhiên khi các nhà quản lý dự án phải đối mặt với những trận chiến khó khăn. Với kinh nghiệm hơn 25 năm trong tư vấn và quản lý dự án, đây là mười trở ngại quản lý dự án khó khăn nhất mà ta thấy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC