Các mạch điện một chiều mô phỏng trong matlab

Các thông số của mạch: Điện áp nguồn cần chỉnh lưu: Tải: R = 10Ω, L = 10e-03, Eư = 200V Góc mở Thyristor α = 1200

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC