Các phương pháp thiết kế nhiệt lạnh trong điều hòa không khí

Có 4 phương án lựa chọn máy chủ yếu: - Sử dụng máy điều hòa 2 mãnh hoặc cửa sổ. - Sử dụng máy điều hòa VRV. - Sử dụng máy điều hòa chiller. - Sử dụng máy điều hòa dạng tủ kênh gió.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC