Các thao tác lọc, tìm kiếm, trích rút, sắp xếp các bản ghi trong Excel

Sắp xếp dữ liệu: Đưa con trỏ ô vào vùng dữ liệu cần sắp xếp. Chọn thực đơn Data / Sort, hộp thoại Sort xuất hiện: Chọn cột cần sắp xếp trong hộp Sort by. Chọn Ascending để sắp xếp tăng dần. Chọn Descending để sắp xếp giảm dần. Nếu muốn sắp xếp cho 2 hay 3 cột cùng lúc, chọn chúng trong các hộp Then by còn lại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC