Các vấn đề cơ bản vê giảm nhẹ thảm họa

Ban thư ký Chiến lược quốc tế về giảm nhẹ thảm họa giới thiệu một sốkhái niệm cơ bản về giảm nhẹ thảm họa nhằm tăng cường sự hiểu biết nhất quán về chủ đề này, những khái niệm này được sử dụng cho công chúng, cán bộchính quyền và cán bộchuyên môn. Các thuật ngữ này được thu thập từnhiều nguồn quốc tếkhác nhau, và đây là một hoạt động sẽ được cốgắng liên tục, và được phản ánh tại các buổi hội thảo tổng kết trong tương lai, đáp ứng nhu cầu trình bày tại các hội thảo quốc tế, vùng và quốc gia. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từcác chuyên gia và cán bộchuyên ngành đểhoàn thiện những khái niệm này Rủi ro có thểchấp nhận được Mức độ mất mát mà một xã hội hay cộng đồng cho là có thểchấp nhận căn cứvào điều kiện hiện tại vềkinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, kỹthuật và môi trường. Vềmặt kỹthuật, rủi ro có thểchấp nhận cũng được sửdụng nhằm đánh giá việc áp dụng biện pháp công trình và phi công trình đểgiảm thiểu thiệt hại có thểcó ởmột mức độkhông gây hại đến con người và tài sản theo các bộ luật hoặc “hành vi chấp nhận được” dựa vào một hiểm hoạcó khảnăng xảy ra. Hiểm hoạsinh học Quá trình phân huỷchất hữu cơ, hoặc trong trường hợp bịnhiễm bởi các côn trùng lây bệnh, bao gồm khảnăng tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh, độc tố, chất độc hại vềmặt sinh học, có thểgây chết người, bịthương, mất mát tài sản, gián đoạn gây thiệt hại vềkinh tếvà xã hội hoặc huỷhoại môi trường. Ví dụvềhiểm hoạsinh học: bùng phát bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm thông qua cây cỏvà động vật, bệnh dịch và phá hoại từcôn trùng. Xây dựng bộluật Các nghị định và qui định kiểm soát thiết kế, xây dựng, vật tư, sựthay đổi và sựtồn tại của một công trình để đảm bảo sựan toàn, hạnh phúc của con người. Xây dựng bộluật bao gồm các tiêu chuẩn kỹthuật và chức năng. Khảnăng Là sựkết hợp tất cảnhững điểm mạnh và nguồn lực sẵn có tại một cộng đồng, xã hội hoặc tổchức nhằm giảm thiểu mức độrủi ro hoặc tác động của một thảm họa. Khảnăng bao gồm các phương tiện vật chất, thểchế, xã hội hoặc kinh tế cũng nhưnguồn nhân lực có kỹnăng và các yếu tốkhác nhưlãnh đạo và quản lý. Khảnăng có thể được mô tảnhưnăng lực

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC