Các yếu tố đầu vào và cơ sở chiến lược nhằm thúc đẩy đầu tư trực tiếp của CHLB Đức tại Việt Nam

Để đạt được mục tiêu phát triển đầy tham vọng của các nhà lãnh đạo Việt nam, một trong nhiều biện pháp cần thiết là nâng cao dòng FDI vào Việt nam – chính phủlập kếhoạch dòng chảy hàng năm từ1 – 2 tỷUSD. Đầu tưtrực tiếp của Đức tại Việt Nam cho tới nay tương đối ít. Đểhỗtrợcác cơquan Việt Nam trong việc thuyết phục nhiều hơn nữa các nhà đầu tư Đức tham gia tại Việt nam và đểtạo những yếu tố đầu vào cho chiến lược thúc đẩy FDI, công trình nghiên cứu này khảo sát những điểm dưới đây: •Tình hình và sựphát triển đầu tưtrực tiếp của Đức trên thếgiới •Xu thếmong đợi về đầu tưtrực tiếp của Đức •Tình hình và sựphát triển về đầu tưtrực tiếp của Đức tại Việt nam •Sựhài lòng và những kinh nghiệm của các nhà đầu tư Đức tại Việt nam •Sựquan tâm của các công ty Đức đối với Việt nam •Tình hình cơcấu tổchức trong lĩnh vực xúc tiến đầu tưtại Việt nam với tiêu điểm nhằm vào các nhà đầu tư Đức cũng nhưcác tổchức quan trọng tại Đức •Công cụxúc tiến FDI •Khuyến nghịvềchiến lược hỗtrợFDI từ Đức Những kết quảcủa công trình nghiên cứu này dựa vào thăm dò ý kiến các nhà đầu tư Đức tại Việt nam cũng nhưcác nhà quản lý doanh nghiệp tại Đức quan tâm đến châu Á, nhiều cuộc trao đổi với các hạt nhân và cơquan trung gian quan trọng nhất cũng nhưtừviệc tham dựcác chương trình giới thiệu xúc tiến đầu tư

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC