Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng nợ của doanh nghiệp Việt Nam

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị. Đề này nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng nợ của các DN Việt Nam, nhằm hiểu sâu hơn về mặt thực tiễn của lý thuyết cấu trúc vốn, phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu. Nếu thành công đề tài này không những góp phần quan trọng về mặt khoa học mà còn cung cấp thông tin thật quý giá cho các doanh nghiệp có nhu cầu vốn cũng như các tổ chức tín dụng cung ứng ở Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC