Cách ứng xử chi phí và lập dự toán chi phí ở doanh nghiệp

MỤC LỤC Phần 1: Lời Mở đầu1 Phần 2: Nội dung2 A. Cách ứng xử chi phí ở doanh nghiệp2 I. Định nghĩa về cách ứng xử chi phí ở doanh nghiệp2 1. Định nghĩa về cách ứng xử chi phí cố định2 2. Định nghĩa về cách ứng xử chi phí biến đổi2 II. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí2 1. Biến phí (chi phí biến đổi, chi phí khả biến, VC)2 a. Khái niệm 1:2 b. Khái niệm 2:2 c. Xét về tính chất tác động, biến phí chia làm 2 loại: Biến phí tỷ lệ và biến phí cấp bậc3 2. Định phí (chi phí cố định, chi phí bất biến, FC)5 a. Cơ sở phân biệt định phí và biến phí cấp bậc6 b. Cách ứng xử của định phí và biến phí trong mối quan hệ với mức hoạt động được tóm tắt qua bảng sau:6 d. So sánh định phí bắt buộc và định phí tùy ý8 e. Sự khác biệt giữa định phí tùy ý và biến phí cấp bậc9 g. Định phí trong các mối quan hệ với phạm vi phù hợp10 h. Xu hướng tăng dần định phí so với biến phí10 i. Đồ thị biểu diễn định phí như sau:10 3. Chi phí hỗn hợp (MC)11 a. Khái niệm:11 b. Một số ví dụ về chi phí hỗn hợp11 c. Kỹ thuật ước lượng chi phí hỗn hợp: Có 3 phương pháp13 III. Nhận diện về cách ứng xử của chi phí17 1. Phương pháp tài khỏan17 2. Phương pháp kỹ thuật18 3. Phương pháp phỏng vấn18 B. Cách lập dự Toán theo cách ứng xử của chi phí18 I. Nội Dung của dự toán tổng thể doanh nghiệp18 1. Dự toán hoạt động19 a. Dự toán bán hàng (dự toán tiêu thụ)19 b. Dự toán sản xuất, (dự toán mua hàng)19 c. Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp20 2. Dự toán tài chính20 a. Dự toán vốn bằng tiền20 b. Báo cáo lãi - lỗ dự toán20 c. Lập bảng cân đối kế toán dự toán20 d. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán20 II. Dự toán linh hoạt20 Phần 3: Kết luận26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY