Cải cách hành chính ở Việt Nam: Thành tựu và các rào cản hiện nay

Nói đến cải cách là nói đến việc thay đổi cơbản một trạng thái, một đối tượng, làm cho đối tượng đó có sựbiến đổi phù hợp với yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, làm cho nó tốt hơn theo nhu cầu của con người. Công cuộc cải cách hành chính mà Việt Nam đã bắt đầu thực hiện từnhiều năm trước đây nhằm hướng tới việc thay đổi trạng thái của cơchế hành chính hiện hành, làm cho nó thay đổi phù hợp với yêu cầu của thời kỳphát triển mới của đất nước. Tất nhiên, cuộc cải cách này không nhằm thay đổi nền tảng của nền hành chính nhà nước Việt Nam mà chỉlàm thay đổi cơchếvận hành của nó theo yêu cầu quản lý đất nước trong thời kinh tếchuyển đổi sang cơchếthịtrường có sự điều tiết của Nhà nước. Cải cách hành chính ởViệt Nam được tiến hành từ đầu những năm 90 của thếkỷ trước với một số đặc điểm nổi bật là: Việt Nam đã bước vào thời kỳ đổi mới được một thời gian với những thành công ban đầu. Đất nước đã vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh tế- xã hội kéo dài trong nhiều năm, nền kinh tế đã bắt đầu chuyển động theo cơchếthịtrường có sự điều tiết của Nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC