Cải cách thể chế ở Việt Nam trước thách thức của toàn cầu hóa

Nhờnhững cải cách tích cực mà Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tếquốc tế; góp phần cho sựphát triển của đất nước, đưa Việt Nam vào vịtrí xứng đáng trên thếgiới. Tuy nhiên, những cải cách của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn nên kết quảchưa tương xứng với kỳvọng và tiềm năng của đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC