Cải tiến phương pháp dạy học sinh liên kết ý trong phân môn Tập làm văn

Viết một đoạn văn hay văn bản mà ý rời rạc,không liên kết được các ý thì chẳng những không hấp dẫn được người đọc, mà có khi làm cho người đọc không hiểu hoặc hiểu sai vấn đề mà mình muốn trình bày. Thật vậy, hiện nay thực trạng học sinh Trường Trung học cơ sở nói chung, học sinh ở lớp 8a3 Trường trung học cơ sở Thị Trấn nói riêng đa số đều rất yếu về khâu liên kết ý trong khi viết văn. Đó là vấn đề mà nhiều giáo viên cũng như bản thân tôi luôn trăn trở cố tìm ra giải pháp khắc phục. Vì thế tôi đã chọn giải pháp: “Cải tiến phương pháp dạy học sinh liên kết ý trong phân môn Tập làm văn.” Với giải pháp này, tôi vận dụng vào thực hiện ở lớp 8a3 trương trung học cơ sở Thị Trấn đang giảng dạy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC