Cảm biến đo nhiệt độ

Cảm biến là các phần từ nhạy cảm dùng để biến đổi các đại lượng đo lường, kiểm tra hay điều khiển từ dạng này sang dạng khác thuận tiện hơn cho việc tác động của các phần tử khác. Cảm biến là một thiết bị chịu tác động của đại lượng cần đo m không có tính chất điện và cho một đặc trưng mang bản chất điện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC