Cẩm nang kỹ thuật về hạt giống của trung tâm nghiên cứu giống cây trồng

Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng (RCFTI) là một đơn vịthuộc Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam (FSIV) nơi thực hiện các hoạt động nghiên cứu cải thiện giống và chuyển giao giống đó được cải thiện để đáp ứng nhu cầu trồng rừng của Chính phủViệt Nam (GoV) cũng nhưcác chương trnh trồng rừng cộng đồng và tưnhân. RCFTI tiến hành các hoạt động nghiên cứu tại các trạm nghiên cứu trên khắp Việt Nam và tại trạm nghiên cứu thực nghiệm của mình tại Ba Vì. RCFTI đó thực hiện các chương trình cải thiện giống cho cảcác loài cây bản địa và các loài cây nhập nội mọc nhanh thuộc các chi Keo, Bạch đàn, Phi lao, Tràm và Thông là những loài được ưu tiên cho trồng rừng chu kỳngắn ởViệt Nam. Các chương trình cải thiện giống bao gồm khảo nghiệm loài, xuất xứvà khảo nghiệm hậu thế, xây dựng và quản lý các vườn giống và rừng giống, chọn tạo giống, nhân giống sinh dưỡng và khảo nghiệm dòng ưu trội cho rừng trồng dòng vô tính. Một công việc quan trọng khác mà RCFTI thực hiện đó là chuyển giao các tiến bộkỹthuật trong lĩnh vực cải thiện giống tới các đơn vịsản xuất ởcác vùng. RCFTI có kinh nghiệm trong việc hợp tác nghiên cứu vềcải thiện giống với các Viện nghiên cứu ởnhiều nước nhưAustralia, Trung quốc, Đan Mạch và Thuỷ Điển. Trung tâm đã có những dựán tiến hành thành công với sựtài trợcủa các tổchức nghiên cứu nhưACIAR, AusAID, IPGRI và Sida-SAREC. Nhưkết quảcủa nhiều năm hợp tác nghiên cứu giữa RCFTI và Trung tâm hạt giống Australia (ATSC) – thuộc CSIRO lâm nghiệp và các sản phẩm rừng, một loạt các rừng giống (SPAs); vườn giống hữu tính (SSOs) và các vườn giống vô tính (CSOs) cho các loài cây nhập nội mọc nhanh thuộc các chi Keo, Bạch đàn, Phi lao, Tràm và Thông đó được xây dựng trên cả nước. Các lâm phần giống này được thiết kế đểgiảm dần sựphụthuộc vào nguồn hạt giống chất lượng kém của các nũi địa phương. Mong rằng việc sửdụng nguồn hạt giống chất lượng cao, cùng với các biện pháp lâm sinh đó được cải tiến sẽcó thểcó một năng suất rừng trồng ổn định và thu được tăng thu di truyền có giá trịtừcác rừng trồng này. Chính phủViệt Nam gần đây đang tiến hành một chương trình trồng rừng quy mô lớn, đó là Chương trình trồng mới 5 triệu hectare rừng (5MHRP). Chương trình được ban hành theo quyết định số661/ QĐ-TTg, ngày 29/ 7/ 1998 của Thủtướng chính phủnhưmột nhiệm vụ cấp bách đểbù đắp cho nguồn tài nguyên rừng đang suy thoái. Diện tích che phủcủa rừng đó đang bịsuy thoái nghiêm trọng với tỷlệ100.000 ha mỗi năm bởi chặt phá rừng đểsản xuất nông nghiệp, du canh, cháy rừng tựnhiên và khai thác gỗtrái phép. Điều này đó dẫn đến mất rừng và suy thoái đất và nguồn tài nguyên rừng. Mục tiêu tổng thểcủa chương trình là để trồng và phục hồi 5 triệu ha rừng từnày đến năm 2010 bao gồm: (i) 2 triệu ha trong đó có 1 triệu ha là rừng phũng hộvà rừng đặc dụng và 1 triệu ha là rừng trồng mới; (ii) 3 triệu ha trong đó rừng sản xuất là 2 triệu ha và rừng cây ăn quảvà cây công nghiệp hàng năm là 1 ha. Việc triển khai này sẽ đòi hỏi cung cấp nguồn giống tương đương các loài cây trồng rừng sản xuất đó thích nghi với các vùng sinh thái khác nhau ởViệt Nam. Chính phủViệt Nam đã cam kết tiến hành việc cải thiện sốlượng và chất lượng giống đểtăng tối đa năng suất thông qua việc thu được ngày càng nhiều hạt giống từcác vườn giống hơn là phải dựa vào nguồn hạt chất lượng kém hay không rừnguồn gốc và nguồn hạt được nhập khẩu vào. Dựán 058/04 VIE thuộc Chương trình hợp tác phát triển Nông nghiệp và nông thôn (gọi tắt là CARD) “Tăng cường năng lực trong công nghệhạt giống cây rừng phục vụcho các hoạt động nghiên cứu, phát triển và bảo tồn Ex-situ” đó được xây dựng đểtrợgiúp cho RCFTI phát triển công nghệhạt giống đáp ứng được nhu cầu này. Cuốn sách hướng dẫn kỹthuật này được xem nhưlà một trong những kết quả đầu ra của dựán với mục đích tiêu chuẩn hoá các quy trình theo nhưcán bộcủa RCFTI đó tiến hành các hoạt động xửlý hạt giống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC