Cấp cứu ngừng tuần hoàn cập nhật 2017

ĐIỀU TRỊ NÀO LÀ CÓ HIỆU QUẢ??? Hạ thân nhiệt chỉ huy Tạo nhịp qua da Truyền NaBiCa Tiêm canxi, magie Truyền dịch và Vận mạch Thuốc chống loạn nhịp Adrenaline/Vasopressin O2/đặt NKQ Sốc điện CPR

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC