Cập nhật điều trị tăng huyết áp. Vai trò của tối ưu hóa liều và phối hợp thuốc

Ý nghĩa của cá thể hóa điều trị tăng huyết áp  Đánh giá nguy cơ tim mạch toàn bộ: (sự kết hợp của các yếu tố nguy cơ tim mạch, mức HA, tổn thương cơ quan không triệu chứng và các biến chứng lâm sàng).  Xác định mục tiêu điều trị huyết áp:  Bệnh nhân THA nguy cơ từ thấp- trung bình  Bệnh nhân lớn tuổi  Bệnh nhân nguy cơ cao.  Các chiến lược điều trị khác nhau:  Bệnh nhân nguy cơ cao: vai trò của điều trị phối hợp thuốc với liều khởi đầu, tăng dần  Chọn lựa và/ hoặc kết hợp thuốc hạ áp.  Vai trò của viên thuốc phối hợp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC