Cập nhật phản vệ & sốc phản vệ

Nội dung 1. Khái niệm phản vệ và sốc phản vệ 2. Một số điểm mới trong cơ chế bệnh sinh 3. Chẩn đoán và xử trí phản vệ tại Việt Nam ( thông tư 08 BYT 14/5/1999) 4. Khuyến cáo quốc tế 2012 (WAO) về đánh giá và quản lý phản vệ và sốc phản vệ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC