Cấu trúc điện thoại di động

Định nghĩa GSM GSM là viết tắt của từ"The Global System for Mobile Communication" - Mạng thông tin di động toàn cầu. - GSM là tiêu chuẩn chung cho các thuê bao di động di chuyển giữa các vịtrí địa lý khác nhau mà vẫn giữ được liên lạc . Các mạng điện thoại GSM ởviệt nam ỞViệt Nam và các nước trên Thếgiới, mạng điện thoại GSM vẫn chiếm đa số, Việt Nam có 3 mạng điện thoại GSM đó là : - Mạng Vinaphone : 091 => 094. - Mạng Mobiphone : 090 => 093. - Mạng Vietel 098. Công nghệcủa mạng GSM Các mạng điện thoại GSM sửdụng công nghệTDMA. TDMA là viết tắt của từ" Time Division Multiple Access " - Phân chia các truy cập theo thời gian . Giải thích: Đây là công nghệcho phép 8 máy di động có thểsửdụng chung 1 kênh để đàm thoại, mỗi máy sẽsửdụng 1/8 khe thời gian đểtruyền và nhận thông tin.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC