Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡng

Lý do chọn đề tài Việc hoạch định cấu trúc vốn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp, nó góp phần tác động trực tiếp đến giá trị doanh nghiệp và có khả năng khuyếch đại thu nhập cho chủ sở hữu công ty. Chính vì thế, việc nghiên cứu để xác định một ngưỡng cấu trúc vốn tối ưu đã từ lâu trở thành một đề tài được rất nhiều các nhà khoa học nghiên cứu trên thế giới. Hiện tại tồn tại rất nhiều lý thuyết liên quan đến chủ đề trên, và chưa có một lý thuyết nào được xem là hoàn toàn thuyết phục. Nhằm đống góp thêm về mặt lý luận cũng như nhằm tìm kiếm những phát hiện mới về mối liên hệ này, nhóm nghiên cứu quyết định chọn đề tài CẤU TRÚC VỐN VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỒI QUY THEO NGƯỠNG làm đề tài nghiên cứu của mình. Vấn đề nghiên cứu Nhóm nghiên cứu tập trung vào 3 nội dung chính sau - Tổng quan cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam, từ đó kiểm định sự tồn tại của các ngưỡng nợ khác nhau lên cấu trúc vốn của doanh nghiệp - Kết luận và đề xuất các khuyến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC