CCAP - Doanh nghiệp mũ đỏ trong hệ thống nghiên cứu Trung Quốc

Những năm đầu của thập kỷ 80 sự thần kỳ của Trung Quốc bắt đầu với công cuộc cải tổ trong khu vực nông thôn. Sự bùng nổ Doanh nghiệp Hương trấn (TVE) hay còn gọi là các doanh nghiệp mũ đỏ, một sự kết hợp giữa quản lý nhà nước và điều hành tư nhân, hoạt động theo cơ chế thị trường đã giúp nông thôn Trung Quốc giải được bài toán dư thừa lao động và thu nhập thấp. 20 năm sau, những dấu hiệu cho một công cuộc cải cách tương tự trong hệ thống nghiên cứu đang bắt đầu nhen nhóm. Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp Trung Quốc (CCAP) thuộc Viện Hàn lâm Trung Quốc đang đi tiên phong trong tiến trình này. “Chúng tôi đang làm những chuyện mà 10 năm nữa sẽ là tất yếu ở đất nước này”, Ji Kun Huang giám đốc CCAP khẳng định một cách tự tin. Huang hoàn toàn có cơ sở để chứng tỏ một xu thế không thể đảo ngược.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC