Chất lượng dịch vụ của Sum Villa

3 set ăn theo voucher. 3 set đồ uống theo menu của nhà hàng. Một món chính gọi thêm. Thời gian: 19.00 – Chủ Nhật ngày 15/9/2013.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC