Chế biến thức ăn thuỷ sản, chiết suất mỡ cá – Bột cá

Tỉnh Đồng Tháp có 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu của hệ thống sông Cửu Long đi qua và có nhiều sông rạch kênh mương, phân bố đều khắp từ thành thị đến nông thôn. Hệ thống sông ngòi kênh mương này là nhân tố tích cực phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vừa đáp ứng yêu cầu tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp vừa phục vụ đắc lực cho nhu cầu nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh. Với hệ thống sông ngòi kênh mương chằng chịt như thế đã tạo thành một mạng lưới thuỷ lợi phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và tạo điều kiện cho việc nuôi trồng thuỷ sản phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thời gian gần đây, ngành thuỷ sản đã bắt đầu có chiến lược đa dạng hoá sản phẩm và chú ý đến các loại cá nước ngọt nhằm đáp ứng cho nhu cầu chế biến xuất khẩu. Từ những định hướng chiến lược quan trọng việc nuôi trồng thuỷ sản, cho nên vấn đề chế biến thức ăn thuỷ sản cũng phải song hành với việc nuôi trồng, nhằm mục đích cung cấp thức ăn có chất lượng an toàn và tăng trọng nhanh góp phần tăng lợi nhuận cho các nhà chăn nuôi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC