Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng K26

Bài báo cáo gồm có 3 chương : Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng K26. Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng K26. Chương 3: Một số nhận xét chung và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SẢN PHẨM 1.1 Khái niệm, vị trí, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp : 1.1.1 Khái niệm : - Chi phí sản xuất: Là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp xây lắp đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh ở một kỳ nhất định (tháng, quý, năm). - Giá thành sản phẩm xây lắp: Là tiêu hao thực tế gắn liền với việc sản xuất ra một đơn vị sản phẩm hoàn thành nhất định. 1.1.2 Vị trí : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một khâu quan trọng cần phải xác định sau khi bỏ ra toàn bộ lao động sống, lao động vật hóa, các chi phí khác để từ đó phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sử dụng tài sản nguồn vốn của doanh nghiệp, với mục đích cuối cùng là bàn giao cho chủ đầu tư. 1.1.3. Nhiệm vụ : - Xác định đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. - Xác định kì tính giá thành. - Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo quy trình sau + Tập hợp chi phí sản xuất theo bốn khoản mục chi phí: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung. + Tổng hợp các chi phí sản xuất đã phát sinh phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đối tượng liên quan, và tiến hành kết chuyển các khoản mục này vào tài khoản tính giá thành. + Tổng hợp toàn bộ chi phí phát sinh, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì để tính giá thành sản phẩm hoàn thành. 1.1.4 Phân loại: 1.1.4.1. Phân loại chi phí sản xuất: a. Phân loại theo yếu tố: - Chi phí nguyên vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí bằng tiền khác b. Phân loại theo khoản mục giá thành: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sử dụng máy thi công - Chi phí sản xuất chung 1.1.4.2. Phân loại giá thành : a. Giá thành dự toán: Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí sản xuất tính theo dự toán để hoàn thành khối lượng công trình, hạng mục công trình. Zd = Khối lượng x định mức x đơn giá + % phụ phí = G – Pđm Trong đó: Zd: Giá thành dự toán Pđm: lãi định mức (Pđm = % H x Zd) Theo thông tư 141 ngày 16 tháng 11 năm 1999 được quyết định như sau: - Xây dựng ông trình dân dụng H = 5,5 % - Xây dựng công trình công nghiệp H = 5,5 % - Xây dựng công trình giao thông H = 6,0 % - Xây dựng công trình thuỷ Lợi H = 5,5 % - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật H = 5,5 % b. Giá thành kế hoạnh: Là giá thành được lập trên cơ sở những điều kiện cụ thể ở mỗi đơn vị xây lắp dựa trên biện pháp thi công định mức, kinh tế kĩ thuật. Zkh = Zd - % hạ giá thành Trong đó : Zkh: Giá thành kế hoạch c. Giá thành thực tế: Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí sản xuất vật tư phát sinh để hoàn thành khối lượng xây lắp. Giá thành thực tế được xác định theo số liệu của kế toán, khi công trình hoàn thành thực tế là cơ sở để xác định giá thành kế hoạnh Zd > Zkh > Ztt. Trong đó: Ztt: Giá thành thực tế. 1.1.5. Đặc điểm, đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp: 1.1.5.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp: - Sản phẩm xây lắp mang tính chất riêng lẻ: Không có sản phẩm nào giống sản phẩm nào, chi phí bỏ ra cho các sản phẩm khác nhau, việc tính giá thành được thực hiện cho từng sản phẩm riêng biệt. - Sản phẩm xây lắp có giá trị lớn, khối lượng công trình lớn, thời gian lâu dài. Vì vậy, vòng quay vốn chậm, không thể đợi công trình hoàn thành mới tính giá thành mà theo hạng mục hay gói thầu. - Hoạt động xây lắp có tính chất lưu động, được tiến hành ngoài trời chịu tác động trực tiếp bởi các yếu tố môi trường nên mang tính chất thời vụ. - Thời gian sử dụng sản phẩm xây lắp lâu dài, mọi sai phạm có thể sửa chữa phải phá đi làm lại, dẫn đến lãng phí gây hậu quả nghiêm trọng nên chất lượng sản phẩm phải được xác định. 1.1.5.2. Đối tượng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm trong xây lắp: - Đối tượng tập hợp chi phí: Theo từng đơn đặt hàng, hạng mục công trình bộ phận của công trình. - Đối tượng tính giá thành: Từng công trình, giai đoạn công việc, từng hạng mục công trình hoàn thành. - Kỳ tính giá thành: Thời điểm công trình hay hạng mục công trình bàn giao

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY