Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam: Hoàn cảnh mới và tư duy đột phá để tiến kịp

Kinh tếthếgiới đang phát triển trong bối cảnh mới, với hai xu hướng lớn bao trùm là toàn cầu hóa và chuyển sang kinh tếtri thức. Theo hai xu hướng đó, nền kinh tếthếgiới đang biến đổi sâu sắc và toàn diện, cảvềtrình độcông nghệ, cơcấu sản phẩm lẫn thểchếkinh tế. Đó là "trạng thái chuyển đổi có ý nghĩa thời đại" với hàm ý một giai đoạn bùng nổvà tăng trưởng kinh tếcao kéo dài trên phạm vi toàn cầu, gắn với bước chuyển từnền công nghiệp cơkhí sang kinh tếtri thức. Đây là điều kiện thuận lợi cơbản cho sựphát triển kinh tếcủa các quốc gia trong giai đoạn tới, là yếu tốquy định triển vọng tăng tốc phát triển toàn bộthông qua các cú nhảy "đột phá" ởcấp độchiến lược của mỗi nền kinh tế. Trên thực tế, giai đoạn tăng trưởng này đã được khởi động cách đây hàng chục năm, với hai nhóm dấu hiệu cơbản. Một là sựbùng nổphát triển các ngành công nghệcao, tạo thành động lực mạnh kết nối tăng trưởng toàn cầu và tạo sựlan tỏa phát triển mạnh mẽtrên toàn thếgiới. Hai là sựtrỗi dậy mạnh mẽcủa một sốnền kinh tế đang phát triển, nổi bật nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Xu hướng này phản ánh sựthay đổi sâu sắc trong cục diện kinh tếtoàn cầu, làm dịch chuyển mạnh mẽcơcấu các cơhội phát triển trên phạm vi toàn cầu, cảcơhội cơcấu ngành lẫn cơ cấu cơhội theo vùng địa lý. Việt Nam có quan hệchặt chẽvới cơhội “kép” nêu trên, cảcơ hội chuyển dịch cơcấu ngành lẫn cơhội tiếp cận thịtrường tiềm năng rộng lớn theo không gian địa lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC