Chiến lược kinh doanh của Coca Cola

Thương hiệu Coca-cola luôn là thương hiệu nước ngọt bán chạy hàng đầu và tất cả mọi người trên thế giới đều yêu thích Coca-cola hoặc một trong những loại nước uống hấp dẫn khác của tập đoàn. • Tập đoàn Coca-Cola hiện đang hoạt động trên 200 nước khắp thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC