Chiến lược kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại trung tâm thông tin di động khu vực III (vmsiii)

Thị trường thông tin di động của Việt Nam đang phát triển sôi động với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay. Cạnh tranh chắc chắn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ, nhưng chuẩn bị như thế nào để cạnh tranh có hiệu quả đòi hỏi doanh nghiệp phải có một chiến lược kinh doanh hiệu quả của riêng mình. Vì vậy, tôi chọn vấn đề “Chiến lược kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Trung tâm thôngtin di động khu vực III (VMS III)”làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC