Chiến lược marketing cho sản phẩm điện thoại di động tại chi nhánh công ty xuát nhập khẩu Vũ Hoàng Hả

Cùng với sựra ñời của nền kinh tếthịtrường, nền kinh tếnước ta phát triển nhanh chóng, ñời sống nhân dân ngày càng ñược nâng cao, những sản phẩm hiện ñại nhanh chóng chiếm nhiều ưu thế. Sản phẩm ñiện thoại di ñộng mà chi nhánh Công ty XNK VũHoàng Hải ñã và ñang kinh doanh là một ñơn cử. Chi nhánh vừa mới thành lập ñã gặp phải sựcạnh tranh gay gắt và quyết liệt giữa các doanh nghiệp cảtrong nước và quốc tếcũng ñang kinh doanh ñiện thoại di ñộng tại thịtrường Đà Nẵng. Cạnh tranh trên thịtrường ñiện thoại di ñộng Việt Nam ngày càng trởnên khắc nghiệt hơn. Các biện pháp vềsản phẩm, quảng cáo, khuyến mại, cắt giảm giá bán chỉcó lợi thếngắn hạn, bởi các doanh nghiệp phân phối khác cũng nhanh chóng làm theo.Bên cạnh ñó, cũng không ít những thách thức mà các nghành, các lĩnh vực kinh doanh phải chấp nhận và vượt qua.Trước những cơ hội và thách thức, ñể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện và khẳng ñịnh vị thế của mình trên thị trường “ñừng chờ cho ñến khi nước tới chân rồi mới nhảy”, vì vậy việc xây dựng chiến lược marketing phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường, ñể có thể tận dụng các cơ hội, giảm thiểu các nguy cơ trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp là vấn ñề cần thiết.Vì chiến lược marketing giúp cho doanh nghiệp xác ñịnh hướng ñi của mình, nắm bắt và tận dụng các cơhội kinh doanh, ñồng thời chủ ñộng tìm các giải pháp khắc phục và vượt qua những nguy cơ và hiểm họa trên thị trường. Ngoài ra, chiến lược marketing cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và tăng cường vị thế cạnh tranh ñảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững của doanh nghiệp. Cuối cùng việc xây dựng và thực hiện chiến lược marketing là căn cứ ñể ñề ra các chính sách và quyết ñịnh phù hợp với những biến ñộng của thị trường hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC