Chiến lược marketing dòng xe sedan của nhà máy sản xuất và lắp ráp xe ô tô chu lai - Trường Hải

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, các doanh nghiệp phải ñối mặt với sựthay ñổi nhanh chóng của khoa học, công nghệvà kỹthuật; hàng hóa sản xuất ngày ña dạng, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tếcàng gay gắt và khốc liệt. Đểtồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải thực sựthỏa mãn và làm vui lòng khách hàng của mình. Trong hoàn cảnh ñó công tác chiến lược càng có ý nghĩa quan trọng nhằm ñịnh hướng mục tiêu kinh doanh, ñảm bảo phát triển ñúng hướng và hiệu quảtrong môi trường kinh doanh ñầy biến ñộng. Vì vậy, vai trò marketing ñối với hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng . Nhận thấy rằng sựtồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc trước hết vào sự ñúng ñắn của chiến lược Marketing ñềra. Nhờcó xây dựng chiến lược Marketing mà doanh nghiệp thấy rõ mục ñích và hướng ñi trong hoạt ñộng kinh doanh, thấy ñược muôn vàn cơhội tìm ñến nhưng cũng ñầy cạm bẫy rủi ro. Và qua ñó doanh nghiệp có những biện pháp nhất ñịnh cũng nhưsửdụng hiệu quảnguồn lực của mình ñể phát triển doanh nghiệp. Xuất phát từlý do ñó, em quyết ñịnh chọn ñề tài: “Chiến lược marketing cho dòng xe sedan của nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai-Trường Hải” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC