Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010

Chiến lược 10 năm 1991 - 2000 được thực hiện khi nền kinh tế đang có một sốchuyển biến tích cực, nhưng đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội; chế độxã hội chủnghĩa ở Liên Xô và Đông Âu tan vỡ; Mỹtiếp tục bao vây, cấm vận nước ta; các thếlực thù địch tìm cách chống phá ta vềnhiều mặt; những năm cuối thập kỷ90, nước ta lại chịu tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tếkhu vực và bịthiệt hại lớn do thiên tai liên tiếp xảy ra trên nhiều vùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC