Chiến lược tăng trưởng của công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Công ty CP ô tô Trường Hải do ông Trần Bá Dương thành lập năm 1997 tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai. • Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Ô tô, Địa ốc và Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp • Vốn điều lệ: từ 800 triệu đồng lên 2500 tỷ đồng • Số lượng lao động: 6000 người (3800 người)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC