Chiến lược và phương pháp quản lý vòng đời tài liệu lưu trữ điện tử

Những chiến lược và phương pháp đểthực hiện việc quản lý vòng đời tài liệu lưu trữ điện tửsẽtạo thành khung cấu trúc mà một cơ quan lưu trữcó thểáp dụng đểlàm việc với những tài liệu loại này. Những thách thức của thời đại điện tửthực sựlớn lao và điều kiện của các tổchức lưu trữtrên thếgiới cũng hết sức đa dạng đểcó thểcho phép đưa ra một phương thuốc đơn giản, hữu hiệu cho tất cảcác lưu trữ. Một sốlưu trữsẽthấy rằng những chiến lược đưa ra ở đây là phù hợp và thống nhất với những phương pháp mà họ đã và đang theo đuổi; những nơi khác có thểnhìn nhận các chiến lược đó nhưnhững thay đổi căn bản. Mỗi một lưu trữcần phải xây dựng một phương pháp tiếp cận riêng/phù hợp với những điều kiện và hoàn cảnh cụthể của mình. Và, mỗi lưu trữsẽcần phải điều chỉnh giải pháp đó sao cho phù hợp bởi lẽ, cảcác điều kiện, hoàn cảnh cũng nhưcông nghệtài liệu điện tửvẫn tiếp tục thay đổi. Đểbảo đảm rằng chức năng lưu trữ được thực thi một cách hữu hiệu, có trách nhiệm và đầy đủtrong môi trường điện tử, lưu trữphải có một chiến lược toàn diện có thểbảo đảm rằng những ai có ảnh hưởng quan trọng đến sựtồn tại, đặc điểm hay khảnăng có thểtiếp cận khai thác, sửdụng của tài liệu điện tửphải tham gia đóng góp vào việc thực thi thành công chức năng đó. Tuy thẩm quyền pháp lý, các nguồn lực và điều kiện của các lưu trữrất khác nhau, nhưng có 4 điểm mấu chốt mà mỗi lưu trữcần phải làm, đó là: 1. Tham gia vào toàn bộvòng đời của các hệthống điện tửtạo ra và lưu giữtài liệu lưu trữ điện tử đểbảo đảm cho việc tạo lập và giữ lại những tài liệu thực sựxác thực, đáng tin cậy và có thểbảo quản được. 2. Đảm bảo rằng những cơquan, tổchức hay cá nhân sản sinh ra tài liệu tạo ra và giữlại những tài liệu thực sựxác thực, đáng tin cậy và bảo quản được. 3. Quản lý quá trình xác định giá trịvà thực hiện sựkiểm soát về tri thức đối với tài liệu lưu trữ điện tử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC