Chính sách chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam

Cùng với những thành tựu kinh tế-xã hội trong hơn 20 năm đổi mới kinh tế, thương mại quốc tếcủa Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trên nhiều mặt: qui mô, tốc độtăng trưởng, cơcấu nhóm ngành hàng, thị trường,. góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trịtrong nước, mởrộng quan hội nhập kinh tếquốc tế. Nếu lịch sửhình thành và phát triển của ngành thương mại Việt Nam là một bức tranh hoành tráng thì mảng xuất khẩutrong hơn 20 năm gần đây có nhiều gam màu sáng chói, biểu hiện sinh động vềthành công của đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Quán triệt đường lối đổi mới của Đảng, tại các kỳ Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc những quan điểm, chính sách vềphát triển xuất khẩu được đề ra nhằm đẩy mạnh sản xuất, mởrộng xuất khẩu với độtăng trưởng cao và bền vững, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP. Trong đó, chính sách và phương hướng phát triển thịtrường xuất khẩu là một bộphận quan trọng không thểkhông tính đến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC