Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp

Gắn liền với công cuộc đổi mới & mở cửa của nước ta, có nhiều yêu cầu cần giảI quyết cùng lúc như: vừa ổn định vừa phát triển KT trong nước,vừa mở rộng giao lưu, quan hệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài,nhu cầu mở rộng lượng tiền cung ứng ngày càng lớn dẫn đến sự xác lập quan hệ cung-cầu mới về tiền, trong khi đó vẫn phải tiếp tục ổn định KT Vĩ mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ,tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung. Ngày nay, không còn ai có thể phủ nhận rằng: bằng việc điều chỉnh tiền tệ cho phù hợp với nhu cầu của nền KT, là một trong những vấn đề thiết yếu mà tổ chức quản lý các hệ thống tiền tệ phải tuân thủ& chính sách tiền tệ phải theo đuổi. Xét về toàn cảnh, thị trường tai chính thế giới trong những năm qua thì bức tranh Thị trường tài chính khá là sáng sủa. Thế giới đã chứng kiến sự hồi phục nhanh chóng của các nền KT từ châu á đến châu âu &châu Mỹ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu á vào năm 1997. Bước vào thế kỉ 21, Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng KT &công bằng XH, vì vậy việc lựa chọn giaỉ pháp nào để xây dựng &điêù hành chính sách tiền tệ quốc gia có hiệu quả nhất vẫn là 1 vấn đề khó khăn,phức tạp. Qua quá trình học tập &rèn luyện môn Lý thuyết tài chính tiền tệ, em xin mạnh dạn trình bày Đề án môn học lý thuyết tài chính tiền tệ với đề tài “Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp”. Đề án này bao gồm các phần: Phần I: Lý luận chung về chính sách tiền tệ& các công cụ của CSTT Phần II: Thực trạng điều hành Chính sách tiền tệ ở Việt Nam. PhầnIII: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng CSTT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC