Luận Văn Chưa Phân Loại

Yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch lam và Thanh Tịnh

Yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch lam và Thanh Tịnh


Trong sáng tạo nghệ thuật, người nghệ sĩ lấy trải nghiệm của bản thân mà nhìn nhận khách thể, chắt lọc tư liệu từ đời sống cá nhân để tạo chuyện sẽ đem lại nhiều giá trị thẩm mĩ cho tác phẩm. Nếu tự truyện là chính cuộc đời nhà văn thì ở các thể loại khác, yếu tố tự truyện là nguồn tài nguyên vô ...


Đề tài Thực trạng công tác giáo dục đạc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non Bình Minh, Núi Thành, Quảng Nam

Đề tài Thực trạng công tác giáo dục đạc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non Bình Minh, Núi Thành, Quảng Nam


“Chúng ta sinh ra là để lấp đầy cho nhau, như những xếp hình với dáng vẻ kỳ diệu, đầy những ưu điểm và khuyết điểm, sở trường và sở đoản, là vô nghĩa dù hiện hữu, nếu không lấp đầy cho nhau để tạo nên một thời gian rực rỡ và hoàn hảo”. (Trích từ “Trò chuyện đầu tuần”, báo Hoa học trò). Đó là một câu ...


Oxfam và Phương pháp tiếp cận có sự tham gia

Oxfam và Phương pháp tiếp cận có sự tham gia


Thiết kế DA: - Đánh giá thực trạng và nhu cầu có sự tham gia - Tham vấn với địa phương về các lĩnh vực ưu tiên - Hội thảo LKH và lập ngân sách có sự tham gia của các bên liên quan -ỳ đề xuất DA Triển khai dự án: - Đối tác quản lý dự án - Oxfam hỗ trợ về kỹ thuật - Đối tác địa phương chủ động L ...


Xây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề tranh kính Hà đông - Hà nội

Xây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề tranh kính Hà đông - Hà nội


Lịch sử phát triển văn hóa cũng nhƣ lịch sử phát triển kinh tế mỗi nƣớc luôn gắn liền với lịch sử phát triển của các làng nghề và các ngành nghề sản xuất truyền thống. Làng nghề cũng nhƣ các sản phẩm của làng nghề là biểu trƣng cho nền văn hóa xã hội, mức độ phát triển kinh tế, trình độ dân trí, ...


Tìm hiểu sưu tập cổ vật gốm thế kỷ XI – XVI đang được lưu giữ tại khoa di sản văn hóa trường đại học văn hóa Hà Nội

Tìm hiểu sưu tập cổ vật gốm thế kỷ XI – XVI đang được lưu giữ tại khoa di sản văn hóa trường đại học văn hóa Hà Nội


Khoa học đã chứng minh con người tìm ra lửa vào cuối thời kỳ đồ đá cũ (cách ngày nay khoảng 790.000 năm) và sử dụng lửa cho tới ngày nay. Đây được coi là phát hiện quan trọng nhất đưa con người đến với văn minh. Có thể khẳng định rằng vai trò của lửa gắn liền với lịch sử phát triển loài người và ...


Nghiên cứu Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam

Nghiên cứu Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam


Chúng ta đang sống trong một mạng lưới sụ sống rộng lớn. Giống như một mạng nhện, càng có nhiều mối liên hệ thì mạng lưới càng bền vững. Chúng ta đã biết tất cả những mối liên kết trong sự sống sẽ không tồn tại và phát triển được nếu không được hỗ trợ bởi môi trường. Với tốc độ phá hoại môi trường n ...


Tiểu luận Triết học: Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

Tiểu luận Triết học: Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người


Phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. Làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra bao khả năng để họ tìm ra những con đường tối ưu đi tới tương lai. Trong bối cảnh đó sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa càng làm cho các tư tưởng t ...


Tiểu luận Triết học: Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Tiểu luận Triết học: Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


Phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. Làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra bao khả năng để họ tìm ra những con đường tối ưu đi tới tương lai. Trong bối cảnh đó sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa càng làm cho các tư tưởng t ...


Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia


Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế. Sự tổng hoà mố ...


Tiểu luận Triết học: Những tiến bộ của pháp luật tư sản

Tiểu luận Triết học: Những tiến bộ của pháp luật tư sản


Cuộc cách mạng tư sản đã mở đầu lịch sử thế giới cận đại bằng hàng loạt các cuộc cách mạng lớn như ở Anh, Pháp, Hoa kì và có ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử của thế giới. Sự ra đời nhà nước tư sản là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển phương thức tư bản chủ nghĩa và song song với nó là sự ...


Tiểu luận Triết học: Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội có sự phân chia giai cấp

Tiểu luận Triết học: Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội có sự phân chia giai cấp


Trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Các giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ còn bị áp bức về chính trị, xã hội và tinh thần. Không có sự bình đẳng giữa gia ...


Đề tài Triết học: Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

Đề tài Triết học: Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở


Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường ...


Luận văn Sự nghiệp biên khảo, trước thuật của Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến

Luận văn Sự nghiệp biên khảo, trước thuật của Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến


Trong khoảng thời gian chuyển giao cũ mới đầu thế kỉ XX, Nguyễn Hữu Tiến (biệt hiệu Đông Châu) cùng Nguyễn Đỗ Mục, Phan Kế Bính, Nguyễn Bá Học là những nhà Nho cuối mùa, những con người xuất thân từ cựu học không thể thành danh với sự nghiệp khoa bảng cũng không cam chịu cúi đầu làm nô bộc cho c ...


Đề tài Phương pháp dạy học môn toán 1 trường tiểu học BLăng – Xã Chơ chun – Huyện Nam Giang

Đề tài Phương pháp dạy học môn toán 1 trường tiểu học BLăng – Xã Chơ chun – Huyện Nam Giang


Toán học có vị trí rất quan trọng phù hợp với cuộc sống thực tiễn đó cũng là công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp học sinh nhận thức thế giới xung quanh, để hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn. Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn toán rất to lớn, nó có khả năng phát triển tư duy lôgic ...


Đề tài Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS

Đề tài Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS


Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS là hoạt động được tổ chức diễn ra ngoài giờ lên lớp chính khóa nhằm giáo dục học sinh theo mục tiêu giáo dục. Là sự tiếp nối hoạt động giáo dục trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tế, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành đ ...


Dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận

Dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận


MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Sau 1975, văn học Việt Nam đã có những bước chuyển mình tìm tòi những hình thức nghệ thuật mới. Bên cạnh sự cách tân mạnh mẽ của thơ và truyện ngắn, tiểu thuyết, tuy có chậm hơn, nhưng đã từng bước thay da đổi thịt để hòa nhập với tiểu thuyết hiện đại của thế g ...


Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất là một điều kiện tất yếu để phát triển một nền kinh tế

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất là một điều kiện tất yếu để phát triển một nền kinh tế


Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có ảnh hưởng rất lớn tơí nền kinh tế. Sự tổng hoà mố ...


Kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ đổi mới ở nước ta

Kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ đổi mới ở nước ta


Xã hội loài người đã tồn tại, phát triển và trải qua các hình thái kinh tế và luôn gắn liền với hoạt động lao động sản xuất ra của cải vật chất. Hay sản xuất ra của cải vật chất là nền tảng của đời sống xã hội. Nếu ngừng lao động sản xuất ra của cải vật chất thì sự sống trên toàn cầu bị huỷ diệt.Bên ...


Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong Việt Nam

Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong Việt Nam


Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng . Thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội ở Việt Nam là thời kỳ cải biến ...


Vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng tại nền kinh tế Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá

Vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng tại nền kinh tế Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá


Kinh tế là ngành không thể thiếu được của mọi quốc gia trên thế giới. Chính vì thế, nó chiếm một vai trò quan trọng trong hệ thống nhà nước của mỗi quốc gia. Không chỉ có vậy, lĩnh vực kinh tế còn ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội như: chính trị, văn hoá, môi trường. Do có vai trò quan trọng ...