Luận Văn Chứng Khoán

Đề tài Xu hướng biến động về giá của thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài Xu hướng biến động về giá của thị trường chứng khoán Việt Nam


Hiện nay, thời đại của chúng ta là thời đại mang xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa. Hòa nhập với không khí này, Việt Nam vừa gia nhập và là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Khi được trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới thì đồng nghĩa Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn ...


Đề tài Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

Đề tài Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam


Nền kinh tế Việt Nam trong thời gian vừa qua đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 8%/năm. Để đạt được tốc độ tăng trưởng như vậy, thì yếu tố nguồn vốn phục vụ cho việc phát triển kinh tế chiếm giữ vai trò quan trọng. Việc huy động nguồn vốn trong và ngoài nước của Việt Nam đã đạt được ...


Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam và đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam và đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam


TTCK, theo nghĩa rộng được gọi là thị trường vốn (Capital market). Ở đây các giấy nợ trung, dài hạn (chứng khốn cĩ thời hạn trên 1 năm) và các loại cổ phiếu được mua bán. TTCK là thị trường tạo lập và cung ứng vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế. Các cơng cụ ở TTCK bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu chí ...


Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,quá trình và các bước để cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,quá trình và các bước để cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước


Ngân hàng Thương mại Nhà nước đang đứng trước thực trạng nợ tồn đọng lớn, vốn tự có quá thấp so với nhu cầu thực tiễn và so với các ngân hàng trên thế giới, tình trạng này đang làm hạn chế khả năng huy động vốn và cho vay của hệ thống ngân hàng. Vấn đề cổ phần hoá ngân hàng Thương mại Nhà nước đặt ...


Tiểu luận Những vấn đề chung về nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương và giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tiểu luận Những vấn đề chung về nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương và giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam


Nghiệp vụ thị trường mở là nghiệp vụ mua, bán giấy tờ có giá (GTCG) giữa một bên là Ngân hàng Nhà nước với bên kia là các tổ chức tín dụng (TCTD) trong đó NHNN đóng vai trò là người điều hành hoạt động thị trường. Nghiệp vụ TTM là một trong các công cụ được NHNN sử dụng để thực thi chính sách tiền t ...


Phân tích cổ phiếu của công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk

Phân tích cổ phiếu của công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk


Trong xu hướng hội nhập của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã và đang có những bước phát triển đáng kể trong những năm gần đây. Trong đó, phải kể đến sự phát triển khá nóng của thị trường chứng khoán (TTCK). TTCK Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2000 với phiên giao dị ...


Thử phân tích tài chính một công ty

Thử phân tích tài chính một công ty


Qua số liệu trên ta thấy so với năm 2003, tổng tài sản năm 2004 tăng 2.76% tương ứng với 8,701,659,511 đồng. Trong đó tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn (TS ngắn hạn) lớn hơn tài sản cố định và đầu tư dài hạn (TS dài hạn).


Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của thị trường niêm yết đối với thị trường chứng khoán phi tập trung OTC

Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của thị trường niêm yết đối với thị trường chứng khoán phi tập trung OTC


Thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập năm 2000 với số lượng công ty tham gia niêm yết ban đầu còn rất ít, đến cuối tháng 11/2007 thị trường chứng khoán Việt Nam có: - Mức vốn hóa đạt gần 385.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 45% GDP. - 230 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được niêm yết. - Hơn 350.000 t ...


Đề tài Tình hình thực trạng của thị trường chứng khoán, nguyên nhân những yếu kém khuyết điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài Tình hình thực trạng của thị trường chứng khoán, nguyên nhân những yếu kém khuyết điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam


Thị trường chứng khoán Việt Nam là một thị trường mới, không chỉ mới với lịch sử chứng khoán thế giới( gần 400 năm) mà còn mới với người dân Việt Nam. Vì vậy có nhiều cách hiểu khác nhau: có ý kiến cho rằng đây là canh bạc lớn là trò chơi mạo hiểm nhưng theo các chuyên gia chứng khoán đây là một trò ...


Đề tài Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX

Đề tài Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX


Triết học Mác- Lênin ra đời vào những năm 40 của thế kỉ 19, nó ra đời do những đòi hỏi của thực tiễn xã hội và là quá trình phát triển hợp quy luật của tư tưởng: triết học và nhận thức khoa học của nhân loại. Nhờ có những quan điểm, triết học và dựa vào những quy luật kinh tế mà xã hội ngày càng phá ...


Đề tài Tình hình chung và thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách sạn Hà Nội Sheraton

Đề tài Tình hình chung và thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách sạn Hà Nội Sheraton


Ngành du lịch Việt Nam mới chỉ ra đời từ 9/7/1960. So với ngành du lịch trên thế giới thì còn quá non trẻ song do có tính kế thừa học hỏi được các nước nhờ sự giao lưu học hỏi, đồng thời nhờ có sự định hướng phát triển kinh tế - xã hội, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nên ngành du lịch Việt Nam phá ...


Đề tài Tìm hiểu về công ty cổ phần – quyền, nghĩa vụ của cổ đông - phân biệt giữa công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Đề tài Tìm hiểu về công ty cổ phần – quyền, nghĩa vụ của cổ đông - phân biệt giữa công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên


Chúng ta vẫn thường nghe nhắc đến câu nói “phi thương bất phú”. Có lẽ với bất kì cá nhân nào muốn làm giàu một cách nhanh nhất thì khái niệm này lại càng quen thuộc hơn. Ai cũng biết “làm công ăn lương” thì khó có thể làm giàu được. Chỉ có kinh doanh là con đuờng ngắn nhất dẫn đến sự giàu có. Do vậy ...


Đề tài Hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Âu Lạc

Đề tài Hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Âu Lạc


Thị trường chứng khoán (TTCK) được xem là đặc trưng cơ bản, là biểu tượng của nền kinh tế hiện đại. Người ta có thể đo lường và dự tính sự phát triển của nền kinh tế qua diễn biến trên TTCK. Là bộ phận cấu thành của thị trường tài chính, TTCK được hiểu một cách chung nhất là nơi diễn ra các giao dịc ...


Tiểu luận Về sở giao dịch chứng khoán - học viện ngân hàng

Tiểu luận Về sở giao dịch chứng khoán - học viện ngân hàng


-SGDCK là một TTCK có tổ chức. khi một quốc gia bàn đến việc thiết lập TTCK, bao giờ người ta cũng nghĩ ngay đến việc thiết lập một TTCK có tổ chức (tức SGDCK). Đó chính là lý do giải thích vì sao người ta thường đồng nghĩa TTCK với SGDCK.


Đề tài Thị trường chứng khoán

Đề tài Thị trường chứng khoán


15 năm thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hôi chủ nghĩa nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể : tăng trưởng kinh tế cao ổn đjnh (tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn >7% năm ) . Công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng rất cao ( trên 14% ) đạc biệt các ngành c ...


Đề tài Sự hình thành, phát triển và thực trạng hoạt động của sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Đề tài Sự hình thành, phát triển và thực trạng hoạt động của sở giao dịch chứng khoán TPHCM


Để thực hiện đường lối công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế bền vững và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển. Vì vậy, việc xây dựng TTCK ở VN đã trở t ...


Đề tài Thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Đề tài Thị trường chứng khoán ở Việt Nam


Đường lối kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế của nước ta là "Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã h ...


Đề tài Các giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Đề tài Các giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam


Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động nhưng, thiết nghĩ, đề tài “Các giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát triển Thị trường chứng khoán Việt Nam” vẫn mang tính thời sự bởi lẽ: Một là, Thị trường chứng khoán Việt Nam không phải và không thể chỉ ...


Giải pháp nâng cao phát triển thị trường chứng khoán

Giải pháp nâng cao phát triển thị trường chứng khoán


Để xây dựng một công trình, người thợ xây cần phải có sẵn một bản vẽ chi tiết. Để hình thành và phát triển một doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh thích hợp là công cụ không thể thiếu. Tương tự, để hình thành được một thị trường chứng khoán đủ mạnh và pháp triển vững chắc, cần phải hoạch định trước ...


Đề tài Lựa chọn mã cổ phiếu và phân tích

Đề tài Lựa chọn mã cổ phiếu và phân tích


Bạn có muốn mình là chủ của một doanh nghiệp mà không phải xuất hiện trong khi làm việc? Hãy tưởng tượng rằng bạn sẽ ngồi một chỗ cùng với sự phát triển của công ty và thu lợi tức cổ phiếu khi đồng tiền luân chuyển. Điều đó dường như là một giấc mơ nhưng nó cũng hoàn toàn có thể trở thành sự thực. ...