Luận Văn Chứng Khoán

Đề tài Quỹ đầu tư và thực trạng phát triển quỹ đầu tư tại Việt Nam

Đề tài Quỹ đầu tư và thực trạng phát triển quỹ đầu tư tại Việt Nam


Qũy đầu tư là một tổ chức đầu tư chuyên nghiệp do các nhà đầu tư cùng góp vốn. Từ những khoản tiền tiết kiệm, nhàn rỗi phân tán trong dân chúng được tập trung lại thành các nguồn vốn lớn cho các nhà chuyên nghiệp sử dụng trong lĩnh vực đầu tư kiếm lời và ph ...


Tiểu luận Cơ cấu vốn của một doanh nghiệp

Tiểu luận Cơ cấu vốn của một doanh nghiệp


Trong những năm gần đây thị trường chứng khoán cuả nước ta ngày càng phát triển, số lượng các công ty cổ phần mới liên tục tăng kéo theo đó vai trò của quản trị tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp luôn phải “đắn đo” rất nhiều trước khi đưa ra một chính sách tài chính vừa đ ...


Đề tài Pháp luật về hoạt động của ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài Pháp luật về hoạt động của ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam


Xây dựng và phát triển thi thường chứng khoán (TTCK) là một xu thế tất yếu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Đó cũng chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo lập kênh huy động vốn dài hạn cho sự ngh ...


Đề tài Sóng elliot-lý thuyết va ứng dụng

Đề tài Sóng elliot-lý thuyết va ứng dụng


Thực tế rằng tất cả các quyết định kinh doanh trên các thị trường đều dựa vào cách này hay cách khác nhằm dự đoán thị trường.Dù người tham gia vào thị trường là một người đầu cơ, một người tránh rủi ro, hay một nhà kinh doanh thì dự đoán giá luôn là bước quan trọng nhất trong quá trình ra quyết định ...


Đề tài Thị trường chứng khoán Trung Quốc và Bài học cho sự phát triển và hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài Thị trường chứng khoán Trung Quốc và Bài học cho sự phát triển và hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam


Chứng khoán Trung Quốc đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Một nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao bậc nhất thế giới. Một đất nước chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Olympic 2008. Sự gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới WTO mở ra vô số cơ hội trong tất cả các lĩnh vực cho quốc gia này. Đó chưa ...


Đề tài Hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Đề tài Hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam


Trước những biến động bất thường về giá cổ phiếu, nhiều ý kiến cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam chưa có các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp đứng ra làm định hướng trong hoạt động đầu tư. Một trong các nhà đầu tư có tổ chức mang tính chuyên nghiệp cao đó là Quỹ đầu tư chứng khoán. Quỹ đầu tư chứ ...


Đề tài Sự hình thành, phát triển và thực trạng hoạt động của sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

Đề tài Sự hình thành, phát triển và thực trạng hoạt động của sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh


Để thực hiện đường lối công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế bền vững và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển. Vì vậy, việc xây dựng TTCK ở VN đã trở t ...


Thị trường chứng khoán và tác động của nó đến thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO

Thị trường chứng khoán và tác động của nó đến thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO


Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán là một xu thế tất yếu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam cũng không thể tách rời xu thế đó. Thị trường chứng khoán (TTCK) hình thành và phát triển sẽ cùng với thị trường tiền tệ tạo ra một thị trường tài chính vận hành có hiệu quả hơn, góp ...


Đề tài Thực trạng và giải pháp để mở rộng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Mê Kông

Đề tài Thực trạng và giải pháp để mở rộng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Mê Kông


Trong một vài năm gần đây nghiệp vụ tư vấn cổ phần hoá là một trong những nghiệp vụ mang lại doanh thu lớn cho các công ty chứng khoán.Vì vậy, sự cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán trong việc tìm kiếm khách hàng ngày càng quyết liệt. Hiện nay, không chỉ nhờ các mối quan hệ, hay mức phí mà việc ...


500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về thị trường chứng khoán

500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về thị trường chứng khoán


Những câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về thị trường chứng khoán


Đề tài Phân tích và định giá cổ phiếu DRC của công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

Đề tài Phân tích và định giá cổ phiếu DRC của công ty cổ phần cao su Đà Nẵng


Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển sôi động, đi kèm sự phát triển ấy là sự sôi động của thị trường tài chính.


Đề tài Quyền chọn chứng khoán và việc áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài Quyền chọn chứng khoán và việc áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam


Thế giới ngày nay đang bước vào nền kinh tế toàn cầu hóa. Sự toàn cầu hóa mang lại nhiều thuận lợi nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều khó khăn. Những khó khăn đó chính là các rủi ro có thể nhận thấy hoặc các rủi ro tiềm ẩn. Các rủi ro này tồn tại một cách ngẫu nhiên trong tất cả các lĩnh vực ...


Đo lường rủi ro trong chứng khoán

Đo lường rủi ro trong chứng khoán


Bài tập Đo lường rủi ro trong chứng khoán


Xác định thời điểm mua bán chứng khoán

Xác định thời điểm mua bán chứng khoán


Tìm tương lai trong quá khứ Phân tích kỹthuậtlàviệc nghiên cứugiáchứng khoán, trong đó các biểu đồđượcsửdụng nhưmột công cụ chính, đểđược đầutưtốthơn. Phân tích kỹthuật là quá trình phân tích giá chứng khoán trong quá khứđểcốgắng dựbáo tương lai. Một sốngườigọi đólàviệc“lịch sửtựlặplại”, ngườ ...


Các tỷ lệ chiết khấu trong thẩm định dự án

Các tỷ lệ chiết khấu trong thẩm định dự án


Trong thẩm định tài chính một dự án, các báo cáo ngân lưu được lập theo hai quan điểm: Quan điểm Tổng Đầu tư (TI) và Quan điểm Vốn cổ đông. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là ước tính các tỉ lệ chiết khấu tài chính đúng cho hai quan điểm này. Khi có thuế, lợi ích của lá chắn thuế nhờ được trừ ...


Basic Chart Analysis- Trends, trading ranges, and support and resistance

Basic Chart Analysis- Trends, trading ranges, and support and resistance


If you've read The Technician's Basic Tool: The Price Chart, you're probably familiar with the more popular chart types and how they display price information. But knowing the difference between a bar chart and a candlestick chart is only the beginning. Obviously, what's important is making sense o ...


Biểu đồ Candlesticks

Biểu đồ Candlesticks


Biểu đồ nến xuất hiện từ thế kỉ 16 Người Nhật sử dụng pp biểu đồ nến để giao dịch trên thị trường gạo. Người sử dụng hiệu quả nhất là Munehisa Homma (1724 – 1803, Sakata). Những qui tắc trong quân đội Nhật đã trở thành các thuật ngữ gắn liền với biểu đồ nến.


Định giá trái phiếu

Định giá trái phiếu


Tài sản tài chính, như đã trình bày trong bài 1, là những tài sản mà giá trị của nó thể hiện ở trái quyền mà chủ sở hữu tài sản sẽ nhận được trong tương lai. Cụ thể tài sản tài chính bao gồm các loại chứng khoán ngắn hạn như tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, chấp nhận ngân hàng,… và các chứng khoán dài ...


Thời giá đồng tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền

Thời giá đồng tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền


z M?ctiêu z Nội dung trình bày: z Xây dựng các khái niệm thời giá tiền tệ z Các phương pháp tính lãi z Khái niệm thời giá tiền tệ z Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của: z Một số tiền z Một dòng tiền: ? Dòng tiền đều thông thường ? Dòng tiền đều đầu kỳ ? Dòng tiền đều vô hạn z Thời g ...


Lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán

Lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán


Mục tiêu z Những nội dung trình bày z Định nghĩa lợi nhuận và rủi ro z Đo lường rủi ro z Thái độ đối với rủi ro z Danh mục đầu tư z Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư z Đa dạng hoá danh mục đầu tư z Phân loại rủi ro