Chuyên đề Báo cáo tìm hiểu về Cá Bãi Trầu

Thông tin chung - General information Tên khoa học: Trichopsis vittata (Cuvier, 1831) Chi tiết phân loại: Bộ: Perciformes (bộ cá vược) Họ: Osphronemidae (họ cá tai tượng) Tên đồng danh: Osphronemus (?menus) vittatus Cuvier, 1831; Ctenops vittatus (Cuvier, 1831) Tên tiếng Việt khác: Cá Bã trầu; cá Bảy trầu Tên tiếng Anh khác: Talking gourami Nguồn gốc: Nguồn cá chủ yếu từ khai thác trong tự nhiên phục vụ xuất khẩu. Tên tiếng Anh: Croaking gourami Tên tiếng Việt: Cá Bãi trầu Nguồn cá: Tự nhiên bản địa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC