Chuyên đề Báo cáo tìm hiểu về cá chình

Cá chình là loài cá thích ứng rộng với độ mặn, có thể sống ở nước lợ, nước ngọt. Cá thích bóng tối, sợ ánh sáng. Ban ngày chui rút trong hang, tối ra kiếm mồi. Nhiệt độ sinh trưởng là 13-30oC, thích hợp nhất 25-27oC. Hàm lượng oxy hoà tan 2mg/L, thích hợp nhất 5mg/L

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC