Chuyên đề Báo cáo tìm hiểu về cá tai tượng da beo

Cá thành thục khoảng 1 năm tuổi, cá đẻ tốt nhất trên 1 năm, rất khó phân biệt đực cái khi chưa tới tuổi thành thục.- Trứng cá thuộc dạng trứng dính, do đó cần có giá thể cho cá đẻ ( tấm gạch tàu).- Bể cho cá đẻ thường sử dụng bể xi măng, diện tích mặt bể 0.5 m2/1 cặp. Bể có sục khí hoặc làm mưa nhân tạo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC