Chuyên đề Bệnh tristeza và biện pháp quản lí

Virus là gì? ?Chỉ là những đoạn DNA hay RNA, có thể ở dạng đơn hay kép, và được bao bọc bởi vỏ protein bên ngòai. ?DNA hay RNA có thể tách khỏi vỏ protein và tự sao chép dực vào vật liệu di truyền từ ký chủ của nó (từ cây bị nhiễm bệnh do virus ). ?Chúng di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác thông qua sợi liên bào (Plasmodemata) và vào trong hệ thống vận chuyể n mô libe và gây sự nhiễm bệnh cho toàn cây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC