Chuyên đề Biện pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bao bì và má phanh Viglacera

Năm 2007 là năm đầu tiên nền kinh tế nước ta hội nhập và hoạt động trong khuôn khổ của tổ chức thương mại thế giới WTO. Các doanh nghiệp trong nước sẽ phải cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài luôn được đánh giá là có ưu thế hơn hẳn về vốn và kinh nghiệm quản lý . Để tồn tại và phát triển trong môi trường quốc tế cạnh tranh gay gắt này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo thương hiệu trong lòng khách hàng. Trong nền kinh tế hội nhập, một trong những yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp tồn tại và thực sự phát triển là vấn đề duy trì và phát triển thị trường trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vấn đề này cũng là thách thức chung đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ với những hạn chế về nguồn vốn đầu tư, thông tin thị trường và trình độ quản lý. Như ta đã biết, mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp là lợi nhuận, và đây cũng là mục tiêu chính để Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera hướng tới. Lợi nhuận giúp cho Công ty giải quyết những khó khăn về tài chính, trang trải các khoản nợ, tăng tài sản cho chủ đầu tư, đảm bảo đời sống người lao động. Lợi nhuận bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để đổi mới công nghệ, bổ sung vào quỹ phúc lợi góp phần nâng cao chất lượng sống cho cán bộ công nhân viên và duy trì một quỹ dự phòng đủ lớn. Ngoài ra Công ty còn có thể thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài nếu tỷ suất lợi nhuận của Công ty lớn hơn tỷ suất lợi nhuận của ngành. Bên cạnh mục tiêu này, Công ty còn theo đuổi mục tiêu cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý cho khách hàng, cùng khách hàng phát triển và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần xây dựng một xã hội ổn, định phồn vinh. Để làm được điều này đòi hỏi Công ty phải có sự đoàn kết và thống nhất trong bộ máy lãnh đạo và một chiến lược phát triển đúng đắn. Trước yêu cầu bức thiết đó và trên cơ sở trải qua thời gian tìm hiểu về Công ty, em quyết định chọn đề tài “ BIỆN PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA ” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp với mong muốn góp một phần kiến thức đã học vào sự nghiệp phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Kết cấu chuyên đề bao gồm 3 phần sau : Chương I : LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA Chương II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA Chương III : GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC