Chuyên đề Các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khoa dinh dưỡng bệnh viện phụ sản Trung Ương

Bệnh viện phụ sản Trung ương (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) là trung tõm đầu ngành, ngoài vai trũ to lớn trong cụng tỏc kế hoạch hoỏ gia đỡnh và chăm súc sức khoẻ sinh sản trong cả nước, cũn cú vai trũ to lớn trong việc tư vấn dinh dưỡng và cung cấp những bữa ăn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng cho toàn bộ cỏn bộ, nhõn viờn của viện, cho bệnh nhõn và người nhà bệnh nhõn đang điều trị tại bệnh viện Vai trũ và trỏch nhiệm chăm súc và bảo vệ sức khoẻ nhõn dõn, nõng cao chất lượng dõn số trong tiến trỡnh hội nhập của Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh càng cú ý nghĩa hơn bao giời hết. Đú chớnh là ý nghĩa lớn lao trong chiến lược phỏt triển nguồn nhõn lực của nước ta Để tồn tại và phỏt triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa trong tiến trỡnh hội nhập ngày càng sõu rộng của Việt nam nước ta, đũi hỏi Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh cũng phải như mọi thành phần kinh tế và cỏc đơn vị sự nghiệp khỏc, đều phải hoạt năng động, sỏng tạo và đảm bảo tớn nghĩa. Ngoài việc nghiờn cứu, tỡm tũi cỏc biện phỏp khỏm, chữa bệnh, chăm súc sức khoẻ cho nhõn dõn, cũn mở rộng kinh doanh tại khoa dinh dưỡng của bệnh viện nhằm vừa đảm bảo chăm súc sức khoẻ cho chớnh cỏn bộ, nhõn viờn của viện, của bệnh nhõn, cũn vừa cú một khoản thu nhỏ ngoài lương hỗ trợ đời sống cho một số cỏn bộ, nhõn viờn của viện. Khoa dinh dưỡng của Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh là một đơn vị nhỏ thuộc viện nhưng hỗ trợ lớn cho hoạt động của Viện. Trong quỏ trỡnh hoạt động, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mỡnh, khoa Dinh Dưỡng đó thể hiện là một đơn vị nhỏ đảm bảo hiệu quả của việc quản lý kinh tế của Viện đú là : Phỏt huy nội lực, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, cú hiệu quả ngõn sỏch Nhà nước cấp, tạo thờm nguồn thu từ kinh phớ cỏc dịch vụ Bằng những kiến thức đã được học được tại trường Đại học kinh tế quốc dõn và quá trình làm việc tại Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện phụ sản Trung ương, tụi đó chọn và nghiờn cứu đề tài: "Cỏc biện phỏp nõng cao chất lượng dịch vụ ăn, uống tại khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện phụ sản Trung ương" làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp . Do thời gian nghiờn cứu và hiểu biết có hạn, nờn bài viết còn nhiều hạn chế. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trong khoa QTKD tổng hợp Trường ĐHKTQD, Ban lónh đạo và các anh chị trong Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Phụ sản Trung Ương Chuyờn đề thực tập của tôi ngoài phần mở đầu và kết luận được kết cấu thành 3 phần sau: Phần thứ nhất : Khỏi quỏt chung về Bệnh viện phụ sản Trung ương (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) và Khoa Dinh dưỡng của Viện Phần thứ hai : Thực trạng công tác phục vụ và kinh doanh tại khoa dinh dưỡng Bệnh viện phụ sản Trung ương Phần thứ ba : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tại khoa dinh dưỡng Bệnh viện phụ sản Trung ương

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC