Chuyên đề Các biện pháp tăng lợi nhuận tại công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng

Sau khi chính thức trở thành một thành viên của tổ chức thương mại thế giới ( viết tắt là WTO) ,nền kinh tế nước ta đã có khá nhiều sự thay đổi lớn. Đó chính là sự cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế, không phải chỉ là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài.Nhận thấy rõ được điều này, Nhà nước ta cũng đang dần hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo ra sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp hoạt động. Điều này cũng tạo động lực cho các doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả. Để tồn tại và phát triển được trên thị trường Việt Nam hiện nay thi các doanh nghiệp phải luôn luôn thay đổi phù hợp với xu thế của thị trường, nắm bắt sự biến đổi của thị trường.Từ đó đưa ra những quyết định kinh tế tối ưu nhất và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để đánh giá hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp thì lợi nhuận là một trong những chỉ tiêu quan trọng ma chúng ta có thể sử dụng. Lợi nhuận là điều kiện để quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường. Tạo ra lợi nhuận sẽ có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp như: khả năng thanh toán, khả năng quay vòng vốn Không những thế, lợi nhuận còn là động lực để các doanh nghiệp sử dụng tối đa các nguồn lực vốn có của mình. Do nhận thấy được tầm quan trọng của lợi nhuận trong các doanh nghiệp, nên trong thời gian thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dung em đã đi sâu tìm hiểu về các biện pháp để tăng lợi nhuận của công ty. Vì vậy, em xin chọn đề tài: “Các biện pháp tăng lợi nhuận tại công ty Trách nhiệm hũu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng “ .Do khả năng có giới hạn nên bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Do đó, em rất mong được sự góp ý hướng dẫn của thầy cô để bài viết của em trở nên hoàn thiện hơn Chuyên đề bao gồm 3 phần chính: Chương I : Lý luận chung về lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp Chương II : Thực trạng lợi nhuận tại công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng. Chương III: Một số đề xuất và kiến nghị nhằm tăng lợi nhuận của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC