Chuyên đề Các biện pháp xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty cổ phần tập đoàn T&T

Trong xu thế hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng gay gắt, nền kinh tế Việt Nam từng bước chuyển mình, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu nổi lên như một yêu cầu cấp thiết, khẳng định vị thế, uy tín của hàng hóa Việt Nam và của Doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực thâm nhập, duy trì và phát triển thị trường trong và ngoài nước. Mặc dù vậy, thực tế tại Việt Nam các doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý vẫn đang thiếu những kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu. Điều đó đã đặt ra cho các Doanh nghiệp Việt Nam một nhiệm vụ cấp bách, cần phải xây dựng thương hiệu (nếu chưa có thương hiệu hoặc có thương hiệu nhưng chưa hoàn hảo) và đặc biệt, quản trị thương hiệu một cách hiệu quả trong suốt tiến trình kinh doanh của mình. Các cuộc hội thảo ồn ào được tổ chức gần đây khiến cho người ta có cảm tưởng xây dựng được thương hiệu tốt là đã tạo ra giá trị cho thương hiệu, hay tài sản thương hiệu. Điều này là không đúng. Không phải xây dựng được thương hiệu tốt là tạo nên giá trị cho thương hiệu, tài sản vô hình, mà giá trị thương hiệu được tạo dần qua năm tháng hoạt động kinh doanh bằng phẩm chất sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, xem khách hàng là trung tâm, làm thoả mãn khách hàng, tạo giá trị cho khách hàng Thương hiệu không chỉ đơn thuần là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của một doanh nghiệp hay một tổ chức này với hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp hay các tổ chức khác, mà cao hơn, đó chính là một cơ sở để khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thương trường cũng như uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Tạo dựng một thương hiệu là cả một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và sự đầu tư thích đáng của doanh nghiệp. Hiện nay, Thương hiệu là một chủ đề nóng bỏng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T nói riêng. Công ty đang nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm khẳng định vị thế của Công ty cũng như sản phẩm của công ty trên thị trường Việt Nam và thị trường nước ngoài. Với mong muốn hiểu thêm về vấn đề này nên em lựa chọn đề tài : “Các biện pháp xây dựng và phát triển Thương hiệu của Công ty Cổ phần tập đoàn T&T”.Nội dung chuyên đề gồm 3 chương : Chương I: Cơ sở lý luận về Thương hiệu – Xây dựng và phát triển Thương hiệu Chương II: Phân tích thực trạng xây dựng và phát triển Thương hiệu của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T Chương III: Một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển Thương hiệu của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC