Chuyên đề Các phương pháp đánh giá độ cứng động mạch

(Bản scan) Lưới động mạch là một phần của hệ tuần hoàn có hai chức năng thiết yếu là chức năng tạo đệm mà chủ yếu bởi những động mạch đàn hồi lớn ở gần tim và một chức năng dẫn truyền

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC