Chuyên đề Công nghệ MAN-E và ứng dụng trên mạng viễn thông Hà Nội

Cùng với sự tăng trưởng mạnh về kinh tế, xã hội và văn hoá trong môi trường các thành phố và đô thị thì nhu cầu trao đổi thông tin cũng phát triển theo, đa dạng cả về loại hình dịch vụ, tốc độ. Các mạng nội bộ LAN (Local Area Network) chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu trao đổi thông tin với phạm vi địa lý rất hẹp. Nhu cầu kết nối với mạng bên ngoài (truy nhập Internet, truy nhập cơ sở dữ liệu, kết nối chi nhánh văn phòng.) là rất lớn. Cơ sở hạ tầng thông tin hiện tại với công nghệ TDM (chuyển mạch kênh PSTN, công nghệ SDH) sẽ rất khó đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin rất lớn như vậy cả về loại hình dịch vụ và cường độ lưu lượng trao đổi thông tin. Sự xuất hiện của kết nối băng rộng bằng các hình thức kết nối với mạng cung cấp dịch vụ qua các tiện ích truyền dẫn cáp quang hoặc cáp đồng cho phép tốc độ truy nhập cao, đáp ứng nhu cầu trao đổi lưu lượng với cường độ lớn của người sử dụng. Với sự hình thành và phát triển bùng nổ các tổ hợp văn phòng, khu công nghiệp, công nghệ cao, các khu chung cư . thêm vào đó các dự án phát triển thông tin của Chính phủ, của các cơ quan, các công ty làm cho nhu cầu trao đổi thông tin như trao đổi tiếng nói, dữ liệu, hình ảnh, truy nhập từ xa, truy nhập băng rộng. tăng dẫn đến những vấn đề cần phải giải quyết. Bên cạnh sự xuất hiện của hàng triệu khách hàng mới thì bản chất của các ứng dụng trao đổi dữ liệu qua mạng Internet là ngày càng đòi hỏi lượng băng thông lớn vì Internet đã trở thành một môi trường trực quan trao đổi thông tin một cách sinh động và khái niệm đa phương tiện đó trở nên quen thuộc đối với người sử dụng. Do điều kiện phát triển của công nghệ viễn thông các cơ sở hạ tầng mạng được xây dựng riêng rẽ đối với mục đích cung cấp các loại hình dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng truyền dẫn, chuyển mạch trên cơ sở công nghệ TDM được xây dựng chủ yếu cho mục đích cung cấp các dịch vụ thoại và kênh thuê riêng; cơ sở hạ tầng mạng dựa trên công nghệ chuyển mạch gói được xây dựng chủ yếu cho mục đích cung cấp các dịch vụ truyền số liệu. Hiện nay xu hướng phát triển của các dịch vụ viễn thông đó là sự phát triển gia tăng rất nhanh của các dịch vụ truyền dữ liệu; sẽ chiếm ưu thế trong tương lai gần. Do đó xu hướng xây dựng mạng hiện nay là sự hội tụ các công nghệ để mạng có khả năng cung cấp các dịch vụ truyền dữ liệu đồng thời có khả năng hỗ trợ truyền tải các dịch vụ thoại truyền thống. Đó cũng chính là xu hướng phát triển xây dựng các mạng đô thị MAN hiện nay. Nhóm chúng em được Thầy giáo – TS.Lê Nhật Thăng giao cho làm Chuyên đề: “Công nghệ MAN-E và ứng dụng trên mạng Viễn thông Hà Nội”. Nội dung đề tài này gồm ba chương chính: - Chương I: Giới thiệu tổng quan về MAN-E với các đặc điểm, xu hướng phát triển và các dịch vụ được cung cấp trên MAN-E. - Chương II: Trình bày về các công nghệ ứng dụng trong MAN-E như IP, SDH/NG-SDH, MPLS / VMPLS, GMPLS, GE, WDM, RPR. - Chương III: Trình bày về ứng dụng MAN-E trên mạng viễn thông Hà Nội. Trong chương này, trước hết, nhóm chúng em đề cập đến mô hình tổng quan mạng viễn thông Hà Nội: Chuyển mạch, Truyền dẫn và Băng rộng. Sau đó là ứng dụng triển khai MAN-E trong viễn thông Hà Nội bao gồm cấu trúc MAN-E và công nghệ áp dụng vào hạ tầng mạng, Các dịch vụ triển khai MAN-E trên mạng viễn thông Hà Nội .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC