Chuyên đề Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh

Đô thị hoá song hành với quá trình công nghiệp hoá ở nước ta đang từng ngày làm thay đổi diên mạo đất nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại. Nhưng ở một bình diện khác, làn sóng đô thị hoá tự phát trên diện rộng cũng làm nảy sinh nhiều bất cập và để lại những hậu quả nặng nề về mặt xã hội, quy hoạch, kiến trúc, sản xuất, hệ sinh thái, gây nên nhiều áp lực đối với sự phát triển của đất nước. Đông Anh là huyện ngoại thành nằm về phía Bắc Thủ đô Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ trên đà phát triển công nghiệp hoá, đô thị hoá. Theo quy hoạch phát triển không gian đô thị thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt (tại Quyết định số: 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998) thì phần lớn diện tích đất tự nhiên của huyện Đông Anh sẽ được thu hồi để xây dựng các khu đô thị mới và các khu công nghiệp hiện đại. Trên thực tế, mặc dù đô thị hoá nông thôn là một quá trình phát triển tất yếu nhưng để đảm bảo quá trình này phát triển theo đúng mục tiêu, chiến lược đúng quy hoạch kiến trúc và đảm vảo tính bền vững mỹ quan lại là một bài toán không dễ. Khó khăn thứ nhất phải kể đến là nguồn kinh phí để đầu tư vào xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, điện nước, bưu chính, viễn thông, xây dựng các cơ sở hạ tầng xã hội (các cơ sở y tế, giáo dục, văn hoá, ) rất eo hẹp. Tiếp đến là vấn đề giải quyết nhu cầu tăng đột biến của thị trường đất ở, sự lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất tự phát, hiện tượng mua bán chia tách các thửa đất manh mún, lem nhem, lộn xộn,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC