Chuyên đề Công tác thư viện, thiết bị tại trường Tiểu học số 1 – Nậm Tăm – Sìn Hồ - Lai Châu

Hiện nay nước ta đang trong thời kì Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Để hội nhập với quốc tế nước ta không ngừng đẩy mạnh phát triển về mọi mặt đặc biệt vào thế kỉ XII Đảng và nhà nước ta càng trú trọng đẩy mạnh tư duy về đổi mới trong nền giáo dục. Vì một đất nước có phát triển mạnh thì nước đó phải có nền giáo dục phát triển mạnh đầu tiên. Có như vậy mới tạo được nguồn nhân lực có trình độ cao, quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước kéo dài mấy chục năm qua dẫn đến sự đổi mới về mọi mặt xã hội. Đặc biệt, mấy năm gần đây, Chính phủ đã thực hiện chiến lược phát triển giáo dục dài hạn từ năm 2001 đến năm 2013. Mạng lưới giáo dục ngày càng được đẩy mạnh mở rộng, điều này đồng nghĩa với việc ngày càng đầu tư nhiều trang thiết bị giáo dục vào tất cả các lớp học để nâng cao trình độ cũng như chất lượng dạy và học. Như chúng ta đã biết, thư viện và thiết bị dạy học rất quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Thư viện là nơi gìn giữ di sản văn hóa của nhân loại, là kho tàng tri thức khổng lồ dành cho giáo viên và học sinh tham khảo và giải trí. Còn thiết bị dạy học là một bộ phận của cơ sở vật chất trường học bao gồm những đối tượng vật chất và những phương tiện kỹ thuật dạy học được biến thành thiết kế sư phạm nhằm mục đích dạy học, được giáo viên và người học sử dụng để tiến hành các họa động dạy học, nhờ có thiết bị dạy học mà giáo viên truyền tải bài giảng của mình dễ dàng hơn và học sinh nắm bắt được kiến thức bài học nhanh hơn. Thư viện và thiết bị dạy học là một trong những nguồn trí thức quan trọng, không đơn thuần chỉ nhằm mục tiêu giúp học sinh có kiến thức kĩ năng mà quan trọng hơn thiết bị dạy học là một trong những điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, nó còn là nội dung nguồn thông tin giúp giáo viên thực hiện có hiệu quả các chương trình dạy và học. Thấy rõ tầm quan trọng của thư viện và thiết bị trong nhà trường nên em chọn đề tài “Công tác thư viện, thiết bị tại trường Tiểu học số 1 – Nậm Tăm – Sìn Hồ - Lai Châu” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC